• Location Showroom 1 : 39 Đại Lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

Xe Food Truck

Xe bán nước giải khát lưu động

Color Man mua xe bán hàng lưu động tại Nguyên Gia Phát để làm dự...

Xe bán trà sữa lưu động

Tiềm năng từ mô hình kinh doanh xe bán trà sữa lưu động tại biển...

Xe bán thức ăn nhanh lưu động

Color Man mua xe bán hàng lưu động tại Nguyên Gia Phát để làm dự...

Xe bán trái cây lưu động

Color Man mua xe bán hàng lưu động tại Nguyên Gia Phát để làm dự...

Xe bán bia lưu động

Color Man mua xe bán hàng lưu động tại Nguyên Gia Phát để làm dự...
0909 832 832